Recente dodelijke ongevallen bij branden en gebouwen die door gebrek aan structurele stabiliteit beschadigd zijn geraakt, tonen aan dat het belangrijk is om de brandveiligheid van gebouwen te waarborgen en verbeteren. De afwezigheid van veiligheidsnormen kunnen leiden tot het verlies van levens en eigendommen, maar ook reputatie en omzet.

De overheid eist een specifiek, gericht en uitgebreid inspectie- en auditproces betreft de structurele stabiliteit en brandbeveiliging van gebouwen. Om hieraan te voldoen, is een systematische en kritische beoordeling van alle mogelijke gevaren met betrekking tot personeel, pand, diensten en bedrijfsmethoden nodig.

Hoe kunnen we u helpen?

Novio Firestop biedt onder andere brand- en structurele veiligheid inspectie en auditdiensten voor commerciële en industriële gebouwen. Deze diensten voldoen aan de eisen van de bouwbesluit, terwijl het proces bij het eind van de fabrikanten wordt vergemakkelijkt. Wij helpen u bij het verbeteren van het bouwkundige gebreken in het gebouw door te voldoen aan de wettelijke eisen.

Wilt u er zeker van zijn dat uw vastgoed voldoet aan de wettelijke kaders op het gebied van brandveiligheid? Met onze digitale systemen voeren onze projectleiders een brandveiligheidsinventarisatie uit over uw vastgoed om vast te stellen of uw pand aan de wettelijke eisen voldoet. Dit resulteert voor u in een heldere rapportage met concrete maatregelen voor passieve bouwkundige brandveiligheid.

Onze expertise:

  • Uitvoeren Quick-scan
  • Uitvoeren Nul-meting
  • Opstellen Brandveiligheidsadvies
  • Opstellen onderhouds-/ inspectiecontract
  • Beoordeling en advisering ontruimingsorganisatie