Leadership in Energy and Environmental Design – LEED, is het meest gebruikte beoordelingssysteem van duurzame gebouwen ter wereld. LEED verschaft een kader voor het bouwen van gezonde, zeer efficiënte en kostenbesparende groene gebouwen en is beschikbaar voor nagenoeg alle soorten bouwprojecten. Het LEED certificatie is dan ook een wereldwijd erkend symbool van duurzaamheid.

Novio Firestop besteedt aandacht aan het gebruiken van LEED-gecertificeerde producten in passieve brandbescherming in de bouw.

Ecologisch

Onze groene productlijn bestaat uit brandwerende producten, die gekwalificeerd zijn als bouwmaterialen voor ecologische constructie. Het percentage vluchtige organische stoffen (VOS) in deze producten ligt namelijk lager dan de detectielimiet. Hierdoor voldoen onze producten aan de eisen in het 10/2010 Duitse DIBt rapport over ‘Zulassungsgrundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen’ (‘Toelatingsprincipes voor de gezondheid gerelateerde beoordeling van bouwproducten in het interieur’), in samenhang met de LCI-waardes uitgegeven door de AgBB (Duits comité voor de beoordeling van bouwproducten op het gebied van gezondheid). Deze producten worden zeer aangeraden voor openbare gebouwen die moeten voldoen aan de beoordelingscriteria uit de “Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude” (Richtlijnen duurzaam bouwen voor openbare gebouwen), uitgegeven door het Duitse Federale Ministerie voor Transport, Bouw en Stedelijke Ontwikkeling.

Europese Standaard

Alle brandwerende systemen voor staal van Novio Firestop vallen onder de gecertificeerde producten en zijn goedgekeurd in overeenstemming met de Europese standaard EN 13501-2, met name voor R30/R60. R90/R120 applicaties zijn getest en goedgekeurd in overeenstemming met de Britse standaard (BS 476). Alle systeemonderdelen zijn op waterbasis en zijn dus milieuvriendelijk. Bovendien zijn onze coatings voor het sealen van penetraties en brandwering voor kabels (zowel binnen als buiten), ons doorzichtige brandwerende coatingsysteem voor hout en ons brandwerende coatingsysteem voor betonstructuren gecertificeerd.

Novio Firestop producten zijn niet-VOS en voldoen hierdoor aan de criteria van LEED EQ c4.2. De emissiecertificaten van deze producten zijn in lijn met ISO 16000. De evaluatieschema’s van de AgBB leveren architecten en planners zogenaamde ‘credit points’ op voor de beoordeling van de milieustandaard van een gebouw volgens BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) en voor de onderscheiding van het Duitse Duurzame Bouwcertificaat (DGNB). Volgens het Franse systeem van emissiecertificaten (DEVL1101903D en DEVL1104875A), werden alle producten tevens beoordeeld als emissieklasse A+ (zeer lage emissies).

Producten gebruikt door Novio Firestop dragen de volgende labels: