Brandcompartimenten

Novio Firestop voorkomt brandoverslag door uw gebouw brandwerend af te werken conform de geldende wet- en regelgeving. Om de verspreiding van rook en vuur tegen te gaan wordt uw gebouw ingedeeld in compartimenten. Zulke compartimenten zijn gescheiden door brandbestendige wanden, vloeren, plafonds en deuren. Waardoor uw vluchtwegen veilig blijven.

De doeltreffendheid van een compartiment wordt bepaald door de brandweerstand van alle bouwelementen. De brandweerstand is de periode waarin bouwelementen blijven voldoen aan hun functie. In bouwvoorschriften wordt de brandweerstand (Rf-waarde) geformuleerd als de tijd waarin een bouwelement voldoet aan de criteria stabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie. De brandweerstand moet minimaal 30 minuten bedragen om als Rf-waarde te worden erkend. De gevraagde Rf-waarde kunnen uiteenlopen naar gelang de hoogte van het gebouw en de functie van het compartiment.

Doorvoeringen, voegen en sparingen vormen een risico

Het brandveilig maken van compartimenten heeft weinig zin, wanneer de brand alsnog doorslaat via de verbindende doorvoeringen. Voegen die ontstaan bij het plaatsen van verschillende bouwdelen en de sparingen die in de vloeren en wanden opgenomen zijn voor kabels en kabelgoten, kunststof leidingen, luchtkanalen, etc. vormen een risico. Wij dichten/beschermen alle type doorvoeringen, voegen en sparingen met onze gecertificeerde producten. Afhankelijk van de constructie is een brandwerendheid van maar liefst 240 minuten haalbaar!

Toepassingen

 • Kabelkanalen, kabelgoten, HVAC-kanalen, buizen etc.
 • Kunststof leidingen
 • Luchtkanalen
 • Elektriciteits- en communicatiekabels
 • Rioleringssystemen

Wij zijn uw gedegen partner op het gebied van brandwerende afdichtingen. De producten waarmee we werken voldoen aan de volgende normen:

 • EN 13501-1;
 • DIN 4102-1;
 • EN 13501-2;
 • EN 1366-2;
 • EN 1366-3.

Voor iedere toepassing hebben we een oplossing!

Brandkleppen

Bij doorvoeringen vanaf 100mm is een brandklep verplicht. Deze klep valt bij een brand dicht. We leveren en monteren ronde en vierkante brandkleppen in uiteenlopende maten. Alle brandkleppen zijn voorzien van een CE-markering.

Leidingdoorvoeringen

Doorvoeringen van leidingen (sanitaire buizen, lucht- en ventilatiekanalen, verwarmings- en koelleidingen) zijn onvermijdelijk in een gebouw. Tegelijkertijd vormen ze een groot risico voor de brandveiligheid. De leidingen lopen immers dwars door compartimenten en scheidingsconstructies. Hierdoor creëren ze ‘lekken’ en kan vuur en/of rook zich snel door het gebouw verspreiden. Daarom moeten doorvoeringen correct beschermd worden.

 • Kunststof leidingen smelten bij een brand meteen. Door de openingen in de muur of het plafond kan het vuur en rook zich verspreiden naar andere compartimenten. Het brandwerend beschermen van zulke doorvoeringen (ook kleiner dan 25mm) kan een hoop schade tegengaan.
 • Bij metalen leidingen zou je minder problemen verwachten. Niets is minder waar! Metaal is immers een uitstekende thermische geleider. Bij een brand zal het aan de andere zijde al snel even warm zijn, waardoor materialen kunnen ontbranden. Ook metalen leidingen moeten dus brandwerend beschermd worden.

Branddoorslag voorkomen

Novio Firestop voorkomt met professionele, beproefde en goedgekeurde systemen verspreiding van vuur in gebouwen en installaties.