Brandcompartimenten

Brandoverslag en branddoorslag kan voorkomen worden door een gebouw op te delen in verschillende brandcompartimenten. Het is daarbij belangrijk dat de scheiding tussen compartimenten goed uitgewerkt is: correct én gedetailleerd. Het doel is om het pand veilig te kunnen ontruimen en brandschade te voorkomen en/of beperken. Novio Firestop zorgt ervoor dat:

  • Oorspronkelijke brandcompartimenten worden hersteld;
  • Wanden, vloeren, gevels en daken worden aangepast aan de (nieuw) gestelde eisen;
  • Periodieke controles uitgevoerd worden.

Structurele staalbescherming

De huidige wet- en regelgeving vereist dat bepaalde elementen van de bouwstructuur (extra) weerstand bieden tegen brand. Het vermogen van de structuur om vuur te weerstaan is sterk afhankelijk van het gekozen brandbeveiligingssysteem.