Brandwerende constructies

Brandcompartimenten

Brandoverslag en branddoorslag kan voorkomen worden door een gebouw op te delen in verschillende brandcompartimenten. Het is daarbij belangrijk dat de scheiding tussen compartimenten goed uitgewerkt is: correct én gedetailleerd. Het doel is om het pand veilig te kunnen ontruimen en brandschade te voorkomen en/of beperken. Novio Firestop zorgt ervoor dat:

  • Oorspronkelijke brandcompartimenten worden hersteld;
  • Wanden, vloeren, gevels en daken worden aangepast aan de (nieuw) gestelde eisen;
  • Periodieke controles uitgevoerd worden.

Vraag uw vrijblijvende offerte aan

Structurele staalbescherming

De huidige wet- en regelgeving vereist dat bepaalde elementen van de bouwstructuur (extra) weerstand bieden tegen brand. Het vermogen van de structuur om vuur te weerstaan is sterk afhankelijk van het gekozen brandbeveiligingssysteem.

Lees verder